Khách Hàng Thân Thiết

Từ ngày 30/04/2020, LK Nguyễn Thái thực hiện nâng cấp chính sách ưu đãi chiết khấu cho các khách hàng thành viên , cụ thể như sau:

CẤP THÀNH VIÊNDOANH SỐ TÍCH LŨY ( Toàn thời gian)MỨC CHIẾT KHẤU
TỔNG GIÁ TRỊ HÓA ĐƠN >1 TRIỆU (*)Ưu đãi sinh nhật (**)
Khách hàng mới>0đ – 5 triệu0%50.000đ
Bạc>5 triệu – 30 triệu1%100.000đ
Vàng>30 triệu – 100 triệu1.5%150.000đ
Bạch Kim>100 triệu2%200.000đ

(*) Giá trị hoá đơn sau khi đã trừ các KM, CT giảm giá khác, không áp dụng với Khách mua Sĩ

(**) Ưu đãi Sinh Nhật áp dụng cho đơn hàng có giá trị lơn hơn giá trị ưu đãi.

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG

– Vui lòng cung cấp thông tin Tên cửa hàng, số điện thoại, ngày tháng năm sinh để được hưởng đầy đủ ưu đãi.

– Ưu đãi chỉ có hiệu lực đối với các hóa đơn bán lẻ.

– Tổng giá trị thanh toán sau khi trừ chiết khấu sẽ được làm tròn đến đơn vị ngàn đồng.

Mọi góp ý xin vui lòng liên hệ với Call/Zalo: 0924.787878