Chỉ cần có 2 bước để trở thành dân sales thực thụ!

Chỉ cần có 2 bước để trở thành dân sales thực thụ!

Bước 1: Phải hiểu được nguyện vọng và sự lo lắng của khách hàng (Đó là khơi gợi và thấu hiểu được nhu cầu khách hàng). Bước 2: Vận dụng kiến thức của bản thân, sử dụng sản phẩm và dịch vụ để hoàn thành tâm nguyện của khách hàng, đẩy lùi mọi lo lắng và nổi đau, giúp...