-->
Nghề bán hàng

Nghề bán hàng

Thế giới này chỉ bắt đầu khi có hoạt động trao đổi thương mại. Người bán hàng được xếp trong số những người quan trọng nhất trong xã hội. Không có bán hàng, xã hội sẽ ngừng phát triển và rơi vào tình trạng đói nghèo. 01. Người Bán Hàng Là Động Lực Thúc Đẩy Phát Triển...
Đặt câu hỏi kỹ năng vô cùng quan trọng

Đặt câu hỏi kỹ năng vô cùng quan trọng

WHAT? WHEN? WHERE? WHO? WHY? HOW? and Yes/No Question? à ĐẶT CÂU HỎI? Học được nhiều hay ít? Hiểu được ít hay nhiều? Làm được tốt hay không? Thành công lớn hay nhỏ? VAI TRÒ VÔ CÙNG QUAN TRỌNG ĐÓ LÀ KỶ NĂNG ĐẶT CÂU HỎI? Trong nghề sale, khả năng nói là điều rất cần...
Chỉ cần có 2 bước để trở thành dân sales thực thụ!

Chỉ cần có 2 bước để trở thành dân sales thực thụ!

Bước 1: Phải hiểu được nguyện vọng và sự lo lắng của khách hàng (Đó là khơi gợi và thấu hiểu được nhu cầu khách hàng). Bước 2: Vận dụng kiến thức của bản thân, sử dụng sản phẩm và dịch vụ để hoàn thành tâm nguyện của khách hàng, đẩy lùi mọi lo lắng và nổi đau, giúp...