-->
Chọn đúng đối thủ doanh nghiệp phát triển

Chọn đúng đối thủ doanh nghiệp phát triển

01. Nhận Diện Đối Thủ Ai hoặc điều gì là đối thủ của bạn trong dịch vụ và sản phẩm hiện nay? Ai là những đối thủ chính? Ai là đối thủ yếu hơn của bạn? Còn điều gì khác là đối thủ của bạn? Vì bạn đang yêu cầu một khách hàng tiềm năng đưa bạn một số tiền nhất định để...
9 KIỂU TÍNH CÁCH CON NGƯỜI VÀ ỨNG DỤNG NÓ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA SALE VÀ MARKETING

9 KIỂU TÍNH CÁCH CON NGƯỜI VÀ ỨNG DỤNG NÓ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA SALE VÀ MARKETING

Một nhà lãnh đạo giỏi là người có thể kết nối với những người khác, truyền cảm hứng cho họ để cùng nhau chia sẻ tầm nhìn, mục tiêu, cung cấp định hướng rõ ràng về sự phát triển của tổ chức và giữ cho mọi thứ đi đúng tiến trình thông qua các phản hồi. Tuy nhiên, việc...
TƯ VẤN VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC

TƯ VẤN VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC

Tư vấn có ảnh hưởng mạnh mẽ và lâu dài đến mỗi cá nhân cũng như tính hiệu quả của một tổ chức. Tư vấn giúp  mọi người giải quyết vấn đề thông qua trò chuyện. Tư vấn bao gồm sự suy nghĩ, thực hiện, hiểu rõ bản chất con người, đúng thời điểm, sự chân thành, và tốt bụng....