-->
Nghề bán hàng

Nghề bán hàng

Thế giới này chỉ bắt đầu khi có hoạt động trao đổi thương mại. Người bán hàng được xếp trong số những người quan trọng nhất trong xã hội. Không có bán hàng, xã hội sẽ ngừng phát triển và rơi vào tình trạng đói nghèo. 01. Người Bán Hàng Là Động Lực Thúc Đẩy Phát Triển...
Chọn đúng đối thủ doanh nghiệp phát triển

Chọn đúng đối thủ doanh nghiệp phát triển

01. Nhận Diện Đối Thủ Ai hoặc điều gì là đối thủ của bạn trong dịch vụ và sản phẩm hiện nay? Ai là những đối thủ chính? Ai là đối thủ yếu hơn của bạn? Còn điều gì khác là đối thủ của bạn? Vì bạn đang yêu cầu một khách hàng tiềm năng đưa bạn một số tiền nhất định để...
9 KIỂU TÍNH CÁCH CON NGƯỜI VÀ ỨNG DỤNG NÓ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA SALE VÀ MARKETING

9 KIỂU TÍNH CÁCH CON NGƯỜI VÀ ỨNG DỤNG NÓ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA SALE VÀ MARKETING

Một nhà lãnh đạo giỏi là người có thể kết nối với những người khác, truyền cảm hứng cho họ để cùng nhau chia sẻ tầm nhìn, mục tiêu, cung cấp định hướng rõ ràng về sự phát triển của tổ chức và giữ cho mọi thứ đi đúng tiến trình thông qua các phản hồi. Tuy nhiên, việc...
Đặt câu hỏi kỹ năng vô cùng quan trọng

Đặt câu hỏi kỹ năng vô cùng quan trọng

WHAT? WHEN? WHERE? WHO? WHY? HOW? and Yes/No Question? à ĐẶT CÂU HỎI? Học được nhiều hay ít? Hiểu được ít hay nhiều? Làm được tốt hay không? Thành công lớn hay nhỏ? VAI TRÒ VÔ CÙNG QUAN TRỌNG ĐÓ LÀ KỶ NĂNG ĐẶT CÂU HỎI? Trong nghề sale, khả năng nói là điều rất cần...